Seurahyvinvoinnin työkalupakki

Edessäsi on Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen –hankkeessa luotu Seuraopas – seurahyvinvoinnin työkalupakki. Oppaaseen on koottu kaikkien saatavilla olevia materiaaleja eri lähteistä sekä hankkeen kautta luotua materiaalia. Opas koostuu viidestä osiosta, joiden sisällön on katsottu olevan suoraan tai välillisesti yhteydessä seuran työhyvinvointiin. Opas tarjoaa seuroille työkaluja ja vinkkejä, joiden avulla urheiluseuran toiminnan johtaminen ja asioihin varautuminen paranee sekä toimenpiteiden toteuttaminen kestävällä tavalla tehostuu. Seuroissa on hyvä tehdä päätös, että seuratoimijoiden työhyvinvointi on satsaus seuran tulevaisuuteen.

Hankkeesta

Lapin alueen urheiluseuratoimijoille suunnattu Euroopan unionin rakennerahaston rahoittama Lapin Koulutuskeskus Redun ja Santasport Lapin Urheiluopiston Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hanke käynnistettiin koronarajoitusten keskellä maaliskuussa 2020. Hankkeella on haettu ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden ja vapaaehtoisten työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa. Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työn organisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

Suomessa oli Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mukaan vuoden 2019 lopussa yhteensä 106 418 yhdistystä (PRH 2020). Urheiluseuroja on lajiliittojen ilmoitusten mukaan noin 10 000, ja niiden jäseninä on yli miljoona suomalaista. Työhyvinvoinnista puhuttaessa ajattelemme asiaa yleensä yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Vaikka urheiluseuran muodostavatkin ihmiset, nyt on aika puhua hyvinvoivasta urheiluseurasta.

Lue lisää