Hankkeesta

Nykymaailmassa tittelin ja palkan sijaan työnantajaa valittaessa painottuvat työn merkityksellisyys sekä vastuullisuuteen ja arvoihin liittyvät teemat. Henkilöstön hyvinvointi nähdään osana yrityksen vastuullisuutta. Seuratyössä suunnitelmallisuus seuran johtamisessa voi lisätä seuran vetovoimaa ja vaikuttaa siten hyvinvointiin. Hankkeessa on tuotettu malleja, joilla on kehitetty seuratyön perusasioita. Näitä perusasioita kehittämällä seuratyöstä saadaan kivaa. Pienillä asioilla on vaikutusta ja ne vievät seuratyössä eteenpäin. Kehittämistoimet siten vaikuttavat koko seuran hyvinvointiin. Hyvinhoidettu ja hyvinjaksava seura saa tulevaisuudessa enemmän tekijöitä.

Hankkeen tuloksena lappilaisten urheiluseurojen osaaminen työhyvinvointiin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvissä asioista on lisääntynyt. Seurat ovat saaneet käyttöönsä uusia toimintamalleja ja työkaluja.

Hankkeen konkreettisena tuloksena on syntynyt urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työssä jaksamista tukeva toimintamalli ja sitä tukeva sähköinen sovellus  sekä rekrytointitoimintamalli.

Hankkeessa kehitetty rekrytointitoimintamalli ja uudenlainen toimintakulttuuri ovat edesauttaneet uusien työpaikkojen syntymistä urheilun ja liikunnan osaajille.

 

Lisätietoa – santasport.fi