Hyvinvoivan seuran tunnusmerkkejä

Tittelin ja palkan sijaan seuratoimintaan hakeutuessa painottuvat työn merkityksellisyys sekä vastuullisuuteen ja arvoihin liittyvät teemat. Siksi seuratoimijoiden hyvinvointi tulisi nähdä osana seuran vastuullisuutta. Suunnitelmallisuus seuran johtamisessa lisää seuran vetovoimaa ja vaikuttaa siten koko seuran hyvinvointiin. Seuran perusasioita kehittämällä seuratyöstä saadaan kivaa. Pienillä asioilla on vaikutusta ja ne vievät seuratyössä eteenpäin. Kehittämistoimet vaikuttavat koko seuran hyvinvointiin. Hyvin hoidettu ja jaksava seura saa tulevaisuudessa enemmän tekijöitä.

Luottamus

Menestyvien seurojen jäsenet luottavat toisiinsa syvällisellä, tunteellisella ja haavoittuvalla tasolla – virheistä, puutteista, peloista ja käyttäytymisestä huolimatta. Tällainen seura on täysin avoin ilman suodattimia. Luottamuksen työkaluina toimivat läsnäolo arjessa ja tärkeiden asioiden esillä pitäminen sekä yhteinen tapa käydä keskusteluja.

Konfliktit

Seura, jonka jäsenet luottavat toisiinsa, eivät pelkää intohimoista dialogia seuran menestykselle keskeisten haasteiden ja päätösten ympärillä. Ei epäröidä olla eri mieltä, haastaa tai kyseenalaistaa toisia. Kaikki tämä tehdään parhaiden vastausten ja päätösten löytämisen merkeissä. Uskalletaan puhua vaikeistakin asioista suoraan. Konfliktien käsittelyn työkaluna toimivat testatut ajatukset.

Sitoutuminen

Tiimien on mahdollista saavuttaa aito sitoutuminen perusasioihin, vaikka osa tiimin jäsenistä olisi aluksi eri mieltä. He ovat eri mieltä, jotta kaikki mielipiteet ja ideat saadaan esiin ja punnitaan. Tämä antaa tiimille varmuuden siitä, että eri vaihtoehdot on tutkittu tarkasti. Sitoutumisen työkalu on tunnelman johtaminen. Tunnetilojen synnyttäminen, ohjaaminen ja johtaminen, joka johtaa tunnelmaa tekemisen kautta, johtaa onnistumista.

Tilivelvollisuus

Seuratiimit, jotka sitoutuvat päätöksiin ja standardeihin, eivät epäröi tilivelvollistaa toisiaan, mikäli päätöksistä ja standardeista poiketaan. Tiimin jäsenet eivät luota ensisijaisesti johtajaansa tilivelvollistajana, vaan toisiinsa. Tiimiläisten toisistaan/seurasta kertomat tarinat kertovat tilivelvollisuudesta. Mitä tarinaa kerron itsestäni ja tiimistäni?

Tulokset

Seurat, jotka luottavat jäseniinsä, antautuvat konflikteihin, pitävät toisiaan vastuullisina, asettavat todennäköisimmin omat henkilökohtaiset tarpeensa ja agendansa sivuun ja keskittyvät tekemään työtä seuran parhaaksi. Tällaisessa seurassa ei tarvitse asettaa egoaan etusijalle ohi yhteisen tavoitteen, sillä yhteisen tavoitteen saavuttaminen määrittää seuran menestyksen. Tulosten ja toimintatapojen työkaluna on maine, jota vaalitaan.

Seuran suorituskyvyn tekijät
Seuran hallituksen tärkeimmät tehtävät
  1. Strategiset toimet; yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen, visiosta ja missiosta huolehtiminen, strategian asettaminen ja seuraaminen
  2. Toimenpiteet; yhteistyökumppanuuksien kehittäminen, toimintalinjojen asettaminen, työntekijöiden työnarvioiminen, rahoituksen kerääminen
  3. Resurssien suunnittelu; taloudellisen linjan asettaminen
  • Lähteet

    Aarresola, O., Tutkimuksia urheiluseuran johtamisen kysymyksistä. KIHUn julkaisusarja, nro 70. ISSN 2489-8317, ISBN 978-952-7290-10-1. Jyväskylä 2020.


Jaa sivu eteenpäin