Seurakokemuksen kehittäminen

On seurassa toimija sitten palkkaa nostava tai vapaaehtoinen seura-aktiivi, niin samat työpaikan lainalaisuudet toimivat molemmille. Hyvään seurakokemukseen kuuluu seuratoimijoiden tunne siitä, että työpaikka on suorituskykyinen, tuloksiin tähtäävä, vaivaton, ympäristöasiat tiedostava, energisoiva ja vaikuttava. ​

Työpaikkakokemus urheiluseurassa ottaa huomioon kaikki työpaikan näkökulmat sekä vuorovaikutukset jakohtaamiset. Tämän tietämyksen avulla pyritään optimoimaan ja personoimaantyöntekijöille mahdollisimman toimiva työympäristö ja sitä kautta lisäämään työhyvinvointia.  Suunnitelmallinen työpaikkakokemus yhdistää seuratoimijoiden tarpeet mahdollisimman sujuvasti urheiluseuran tarpeisiin. ​Seuran toiminnan kivijalka, eli seuran missio,  yhdistää työntekijän tai vapaaehtoisen seuraan ja muodostaa​ hänelle merkityksen olla mukana seuratoiminnassa. Kaikki, mitä urheiluseura koskaan tekee työpaikkakokemukseen liittyen,​ kiinnittyy kolmeen ympäristöön; teknologia, fyysinen ympäristö ja työpaikan kulttuuri. ​

 

Hyvän seurakokemuksen elementit

Seurakokemusta parantavat​ työkalut ja teknologia

Teknologia ja kaikki muut työkalut kaikkien saatavilla. 

Kaikilla työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus käyttää samaa teknologiaa.

Kuluttajaluokan teknologia. 

Käytettävän teknologian tulisi olla yhtä helppoa ja yksinkertaista kuin tavalliset käyttöön tehdyt ratkaisut kuten facebook, whatsapp tai google.

Tekijän tarpeiden ja seuratoiminnan vaatimusten yhteensovittaminen. 

Seurassa ei tulisi unohtaa työntekijöiden näkökulmaa.

Seurakokemusta parantava fyysinen ympäristö

Mahdollisuus tuoda läheisiä/vieraita seuran tiloihin/harjoituksiin/tapahtumiin.

Seuran halu osoittaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ovien avaaminen muillekin kuin työpaikalla työskenteleville voi toimia myös hyvänä rekrytointikanavana. Jos seuratoimija on ylpeä työpaikastaan, hän esittelee sitä mielellään osaaville ystävilleen ja tuttavilleen.

Seuratyön joustavuus.

Joustava seuratyö lisää tuottavuutta, vähentää stressiä ja lisää luottamusta seuratoimijoiden ja johdon välillä.

Seuran arvot näkyvät tekemisessä ja toimitiloissa.

Kun seuratoimija kokee seuran arvot omikseen ja toiminnan kautta aidosti uskoo niiden toteutumiseen, hän automaattisesti sitoutuu seuraan ja on valmis tekemään sen eteen hyvää työtä.

Erilaisten toimitilojen hyödyntäminen.

Työtilat tulisi suunnitella erilaisiin työtilanteisiin sopiviksi.

Seurakokemukseen vaikuttava seuran kulttuuri

Mission toimeenpanon onnistumiseen vaikuttaa myös seurassa vallalla oleva kulttuuri. Seuran näkyvää toimintaa johdetaan organisaatiokaavioilla, virallisilla arvoilla, säännöillä ja viestintäkanavilla.

Seuran kulttuuria voi olla vaikea hallita, sillä siihen vaikuttaa myös näkymätön yhteisö:
 • Organisaation kirjoittamattomat säännöt
 • Sosiaaliset normit
 • Kahvikeskustelut

Mikäli näkymättömän yhteisön tuki puuttuu, on seuran missiota mahdoton saada eteenpäin. Jos seurakulttuuri ja missio ovat ristiriidassa, ei ole epäilystäkään siitä, kumpi vaihtoehdoista toteutuu.

Seuran työpaikkakokemus tulisi suunnitella niin, että siinä otetaan huomioon työntekijän yksilölliset tunteet ja kokemukset ja sitä kautta pyritään sitouttamaan työntekijä mahdollisimman hyvin.

Työpaikkakokemuksen kehittäminen

Seuratoimijan näkemys seurasta syntyy vuorovaikutusten, mielikuvien ja tunteiden perusteella. ​​Suunnitelmallisen seuran työpaikkakokemuksen kehittämisen tarkoituksena on luoda seurasta työpaikka, joka on johdonmukainen, miellyttävä sekä seuratoimijoiden elämää ja työskentelyä helpottava.

Työpaikka/Yhteisö jossa huomioidaan
 • Teknologia ja työkalut
 • Fyysinen toimintaympäristö
 • Edut ja palkkiot
 • Terveys ja hyvinvointi.
 • Tunnelma!

Hyvä seuran työpaikkakokemus, olit sitten palkattuna työntekijänä tai vapaaehtoisena, syntyy toimivassa ympäristössä, joka inspiroi toimijaa tekemään merkittäviä asioita.

 • Lähteet

  Matila, J. 2021. Onnistunut strategian toimeenpano urheiluseuran suunnannäyttäjänä. YAMK-opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti

  Morgan, J. 2017. The Employee Experience Advantage: How to Win the Warfor Talent by Giving Employees the Workspaces They Want, the Tools TheyNeed and a Culture They can Celebrate. New Jersey: John Wiley & Sons.


Jaa sivu eteenpäin