Vapaaehtoisten johtaminen

Vapaaehtoisten johtamisessa on huomioitava sisäisen motivaation ja työnimun tärkeys. Näiden on osoitettu olevan yhteydessä oma-aloitteisuuteen, innovatiivisuuteen, työn tuottavuuteen sekä aikaansaamiseen ja sitä kautta työntekijän hyvinvointiin. Vapaaehtoisen sisäisen motivaation tukeminen johtamisessa on erityisen tärkeää.

Huomionarvoista on se, mitä vapaaehtoisten tekemältä työltä vaaditaan.
Ammattilaisille ja vapaaehtoisille ei voida asettaa samoja työn vaatimuksia.

Vapaaehtoisten johtaminen on erilaista kuin palkallisten johtaminen.

Pelkkä käskyttäminen ei riitä. Vapaaehtoisia johtavalla henkilöllä on oltava tunneälyä ja ihmisiä on kohdeltava erityisen arvostavasti.

Mukaan tuleminen täytyy tehdä helpoksi:
 • Ohjeet valmiina
 • Ei tarvitse etukäteen valmistautua
 • Saa tulla mukaan omana itsenään
Vapaaehtoistyötä tehdään vapaa-ajalla.

Vapaaehtoistyön täytyy useimmiten olla mukavaa ja palkitsevaa. Toiminnalla täytyy olla jotain arvoa henkilölle itselleen. Lisäksi on hyvä muistaa, että

 • jokainen sukupolvi elää omassa ajassaan.
 • täytyy kuunnella tarkasti, miten nuoret haluavat olla mukana toiminnassa.

Vapaaehtoistyön määritelmä

Näkyvä työ

Työtä, jota tehdään päätoimen ohella.

 • Valmennus- ja ohjaustöitä
 • Tapahtumiin, kilpailuihin ja konkreettisiin talkoisiin osallistumista
Talkootyötä, jota tehdään ilman mitään erityisosaamista

Vapaaehtoisuutta, jota ei useimmiten huomioida. Esimerkiksi

 • lasten kuljettaminen harrastuksiin.
 • johtokunnan ja hallinnon taustatyö.
Toimijoiden ja tarpeiden kohtaaminen

Seurojen työtehtävät ovat moninaiset. On johtoryhmätyötä hallitustasolla sekä siihen liittyvää asiantuntijatyötä. Osa tekijöistä haluaa tehdä vain keikkatyötä silloin tällöin sitoutumatta mihinkään. Joku on tehnyt vuosia jo jotain tiettyä osa-aluetta kuten kanttiinin pyörittämistä.

Tähän kaikkeen liittyy vapaaehtoisen oma osaaminen ja halukkuus toimia tietyissä tehtävissä. Lisäksi vaikuttavia asioita ovat hänen omat resurssit, ajankäyttö ja mahdollisuus panostaa tehtäviin.

Vapaaehtoisten johtamista auttaa jos seurassa…
 1. osallistetaan jäsenistöä päätöksentekoon.
 2. annetaan päätöksentekovaltaa jäsenille, tiimeille ja jaostoille.
 3. tarjotaan materiaalisia kannustimia ja etuja sitoutumisesta vapaaehtoistyöhön.
 4. toimitaan strategian mukaisesti.
 5. hyödynnetään sähköisiä kommunikointivälineitä.

Jaa sivu eteenpäin