Toiminnan aktivointi

Urheiluseurassa toiminen tuottaa mielihyvää, nautintoa, positiivisia tunteita, sosiaalista arvostusta ja rentoutumista. Seuratoiminta on yleensä tärkeää sekä palkatulle, että vapaaehtoiselle työntekijälle. Erityisesti palkatun työntekijän on tärkeää tietää oma työnkuva, mutta myös vapaaehtoisen henkilön työroolin selkiyttäminen ja hänen käsitys vastuusta ovat avaimia vapaaehtoistyön onnistumiseksi. Työnkuva tulee selventää yksityiskohtaisesti. Sitouttamisen keinoja voivat olla esimerkiksi tehtävään liittyvän koulutuksen ja etenemismahdollisuuksien tarjoaminen, palkitseminen ja kiittäminen, yhteisten tapahtumien järjestäminen sekä työntekijöiden tukeminen. Tässä osiossa käsitellään muun muassa näitä asioita työhyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta.