Urheiluseuran vuorovaikutus ja viestintä

On haastavaa toimia urheiluseurassa, jossa viesti ei tavoita asianomaisia. Epäjärjestelmällinen tapa viestiä voi aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä ja harmia. On raskasta jos viestit eivät tavoite kohdettaan, mutta on myös erittäin kuormittavaa olla keskellä viestitulvaa ja yrittää seuloa sieltä ne itseä koskevat asiat. Onneksi viestintä on taitolaji, jota voi harjoitella ja suunnitella.

Toimivassa yhteisössä viesti kulkee ilman väärinkäsityksiä oikeille henkilöille. Viestinnän suunnittelulla voidaan helpottaa monenlaisia aiheeseen liittyviä haasteita. Ensin on hyvä miettiä, mitä kaikkea viestintä pitää sisällään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Viestintä ei ole pelkkää kirjoitettua ja kuvitettua informaatiota vaan se sisältää esimerkiksi kaikki kohtaamiset. Viestintää kehitettäessä kannattaa kiinnittää huomiota myös viestin vastaanottajiin – miten he ottavat viestin vastaan ja miten he tulkitsevat viestejä?

 

Viestintä – mitä se on?

Viestintä on vuorovaikutusta mm. sanojen avulla. 

 • viestejä, keskusteluja, mielipiteitä

Viestintä sisältää sanojen lisäksi sanattomia symboleita.

 • Kehon, toiminnan ja ilmaisun kieli 
 • Ilmeet, eleet, asennot, äänenpaino, kosketus, läsnäolo, värit, pukeutuminen…

Onnistunut viestintä edellyttää tahtoa ja kykyä lähettää sekä vastaanottaa erilaisia viestejä. 

KAIKKI kohtaamiset ovat viestintää! 

Kuvan lähde: Valo, 2014. Urheiluseuran viestintäopas, s. 13.

Eikö viesti mene perille?

…en minä kyllä tuota tarkoittanut!

Viestintä ei ole ongelmatonta. Haasteita syntyy, kun viestinnässä on sekaannusta, viivästystä tai keskeytyksiä. 

Osapuolet eivät välttämättä ymmärrä toisiaan. Viestejä tulkitaan eri tavoin. Tulkintoihin vaikuttavat muun muassa tunteet, mielipiteet, tilanne, kokemukset, kulttuuri ja persoona. Mitkä asiat vaikuttavat minun tulkintoihin ja millaisen viestin minä välitän?

Voisitko kerrankin tehdä jotain?        VS.      Ehtisitkö auttaa ja tehdä tämän?  


Esimerkkejä urheiluseuran viestinnän haasteista

Sisäinen viestintä takkuaa – tieto ei kulje ja turhautuminen näkyy. Viestitulva on jatkuva ja seurassa kuohuu. 
 • Vastuuhenkilöt puuttuvat – kuka viestii mistäkin?
 • Viestintäkanavia ei ole päätetty – mistä viesti tulee?
 • Tiedonkulku epävarmaa – vastaanottajan vastuu reagoida?
 • Turhautuminen aiheuttaa ylilyöntejä – vastuu omasta viestinnästä?
 • Tieto tulee myöhässä – miten viestintää ennakoidaan?
Ulkoista viestintää ei ole – potentiaaliset harrastajat eivät löydä tietoa. Seura ei näytä ulospäin houkuttelevalta. 
 • Vastuuhenkilöt puuttuvat – kuka päivittää nettisivut?
 • Osaamista tai kiinnostusta ei ole – ketkä ottaisivat somen haltuun?
 • Seuran potentiaali menee hukkaan – miten hyvä meininki näkyisi ulkopuolelle?

Miksi urheiluseuran viestintää kannattaa kehittää?

 1. Viestintä kertoo toiminnan vireestä ja elinvoimaisuudesta
 2. Asiat saadaan sujumaan
 3. Vahvistaa vapaaehtoisen joukkoon kuulumista
 4. Lisää jäsenten tyytyväisyyttä
 5. Ruokkii mielenkiintoa
 6. Auttaa johtamisessa 
 7. Uusia ideoita syntyy helpommin
Lisäksi kannattaa pohtia, millaisia seurauksia on huonolla viestinnällä? 

KUUNTELEMINEN on osa viestintää! 


Järjestelmällisyys viestinnässä vie kohti hyvinvoivaa urheiluseuraa

Viestintästrategia sisältää viestinnän isot tavoitteet ja suunnitelma kertoo keinot niiden saavuttamiseksi. Viestintäsuunnitelmalla pyritään ratkomaan aiheeseen liittyviä haasteita sekä lisäämään laadukasta ja tarkoituksenmukaista viestintää.

VIESTINTÄSTRATEGIA – vastaa kysymykseen MIKSI?
 • Näyttää suunnan 
 • Auttaa johtamaan viestintää
 • Sisältää tavoitteet 
 • Tehdään johdon kanssa
VIESTINTÄSUUNNITELMA – vastaa kysymykseen MITEN?
 • Sisältää konkreettiset toimenpiteet
 • Ohjaa arjen viestintää
 • Tehdään heidän kanssa, jotka toimivat sidosryhmien kanssa

Muistutus urheiluseuran johtokunnalle ja työntekijöille: vetäkää rajat seuran sisäiselle viestinnälle ja pitäkää niistä kiinni. Kenenkään ei tarvitse olla jatkuvasti saatavilla. Heikko viestintä kuormittaa seuran toimihenkilöitä monella eri tavalla. Viestintä vaikuttaa kaikkeen!

 • Hyvä seuraviestintä

  Innostaa mukaan
  Jakaa tietoa
  Tehostaa toimintaa
  Luo ryhmähenkeä ja hyvää mieltä
  Nostaa esiin ideoita
  Tekee tilaa keskustelulle
 • Hyvä viestijä

  Osaa kuunnella
  Osaa pohtia tiedon tarpeita
  Vastaa kysymyksiin
  Näkee jäsenet voimavarana
  Hakee uutta tietoa
  Jakaa tietoa
  Kehittää kertojan taitoja
  Kokeilee uusia viestintätapoja

Jaa sivu eteenpäin