Seurojen välinen yhteistyö

Urheiluseurojen keskinäisellä yhteistyöllä saadaan monipuolisuutta, oppia ja innostusta toimintaan. Tekemällä yhteistyötä yli lajirajojen voi seuralle aueta uusia ulottuvuuksia, verkostoja ja resursseja. Parhaimmillaan yhteistyöllä voidaan kehittää seuran toimintoja ja sitä kautta edistää hyvinvointia seurassa. Tässä osiossa esimerkkejä Suomessa toteutuneista yhteistyömalleista.

 

 • Lajiesittelyt ja tapahtumat

  Lajiesittelyt voivat olla useamman lajin ammattitaitoista opastusta ja ohjausta seurojen ohjaajien toimesta useissa eri pisteissä.

  Tapahtuma voi olla esimerkiksi laji- ja seurarajat ylittävä kahden lajin turnaus, jonka tavoitteena on saada juniorit tutustumaan ja toimimaan yhdessä yli laji- ja seurarajojen sekä samalla pitää hauskaa pelaten.

  Yhteisten tapahtumien lisäksi yhteistyön mahdollisuuksia voivat olla eri herkkyyskausille tärkeiden oheisharjoitteiden järjestämisessä. Yhteistyön avulla voidaan kehitellä myös toimintamalleja, joiden avulla eri lajien harjoitusvuoroja saataisiin lomitettua niin, että useamman lajin harrastaminen olisi mahdollista.

   

 • Matalan kynnyksen harrastustoiminta

  Urheiluseurat voivat yhteistyönä pyrkiä toteuttamaan matalan kynnyksen harrastevuoroja lapsille. Tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa lasten alueellisia mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Keskiössä liikunnasta innostuminen ilman sitoutumispakkoa ja kilpailullisia tavoitteita.

  Alla ideoita ja huomioita, joita matalan kynnyksen harrastevuoroja suunniteltaessa voi pohtia.
  • Osallistuminen on maksutonta ja harrastehenkistä.
  • Lapsi voi käydä eri harrastetunneilla. Kunkin lajin tunnilla voi käydä kerran tai jopa kymmenen kertaa, jos sinne mahtuu. Kuhunkin harrastekertaan ilmoittaudutaan joka kerta erikseen ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
  • Harrastamiskirjon monipuolistuminen – lapset pääsevät kokeilemaan eri lajeja ilman kuukausi- tai kausimaksuja. Seurassa harrastavat lapset saavat halutessaan uuden lajin harrastevuorosta lisäharjoitteen.
  • Seurat ovat hyötyjiä sitä kautta, että ne saavat lisää uusia harrastajia ja positiivista näkyvyyttä. Lisäksi seurojen ja lajien välinen yhteistyö lisääntyy tässä luonnostaan.
 • Monipuolinen seuratoiminta

  Esimerkkinä urheiluseurojen yhteinen pelipassi

  Pelipassi, jolla pääsee tiettynä ajanjaksona kaikkien mukana olevien seurojen harjoituksiin oman valinnan mukaan. Pelipassin kautta pyritään myös vahvistamaan seurojen välistä yhteistyötä. Seurat haluavat osoittaa, että eri lajien välinen kyräily on viimeistään nyt ohi ja usean eri lajin harrastamiseen nuorena jopa näin kannustetaan.

  Pelipassi alentaa kynnystä tulla mukaan seuratoimintaan. Koska kaudet ovat eri aikaan, toiminnassa voi harrastaa eri lajeja eri aikaan vuodesta. Suurin ero matalan kynnyksen harrasteryhmiin on se, että tässä lapset menevät suoraan mukaan seurojen olemassa oleviin ryhmiin ja näkevät, mitä harrastaminen on käytännössä. Myös kustannukset pysyvät kurissa, kun yhdellä maksulla pääsee kokeilemaan useampaa lajia, eikä joka lajista tarvitse maksaa kausimaksua erikseen.

 • Hallinnollinen ja valmennuksellinen yhteistyö

  Hallitusyhteistyössä seurojen välinen synergia on ilmeistä ja urheiluseurat hyötyvät yhdessä toimimisesta. Yhteistyö tuo laajemman näkemyksen seuratoimintaan ja eri lajeihin sekä antaa uusia ideoita ja laajentaa toimijoiden verkostoja. Yhdessä seurat pystyvät tavoittamaan laajemman harrastajajoukon ja tarjoamaan urheilua ja toimintaa koko perheelle.

  Valmennuksellisessa yhteistyössä  esimerkiksi voimisteluvalmentaja voi pitää säännöllisesti jääkiekkojoukkueille ”voimisteluoheiset”. Tavoitteena on tuoda voimistelu osaksi jääkiekkoilijoiden harjoittelua lisäten liikkuvuus-, tasapaino- ja lihasharjoittelua sekä ennaltaehkäistä vammoja.

 • Urheilijan polun rakentaminen ja valmennusjärjestelmän yhtenäistäminen

  Esimerkki 1: Alueyhteistyö

  Kolme saman lajin seuraa voivat luoda uudenlaisen alueyhteistyön toimintamallin kehittääkseen lajin tasoa omilla paikkakunnillaan. Tavoitteena on luoda seuroille yhtenäinen valmennusjärjestelmä ja vahvistaa seurojen välistä yhteistyötä myös muilla tasoilla.

  Esimerkki 2: Satelliittiseurasopimus

  Kasvattajaseura tarjoaa huippupelaajaksi pyrkiville selkeästi viitoitetun pelaajapolun, jossa askeleet määräytyvät yksilöllisesti pelaajan kehittymisen ehdoilla. Lahjakkaimmat pelaajat ovat ennenkin löytäneet tiensä suurempiin seuroihin, mutta tällä sopimuksella pyritään siihen, että siirtyminen tapahtuisi hallitusti ja oikea-aikaisesti kokonaisvaltaisen yksilöllisen arvioinnin pohjalta laadukkaaseen ympäristöön.


Jaa sivu eteenpäin